svartlogga
 Huvudsida
 1:1
 1:2
 1:3
 1:4
 1:5
 1:6
 1:7
 1:8
 1:9
 2:1
 2:2
 2:3
 2:4
 3:1
 3:2
 3:3
 4:1
 4:2
 4:3
 4:4
 4:5
 5:1
 5:2
 5:3
 5:4
 5:5
 5:6
 6:1
 6:2
 6:3
 Huvudsida
Skola

Kursen är avsedd för samtliga program och för alla som på egen hand vill läsa in Matematik A. Med stöd av 14 timmar Quicktimefilmer, boken och en del lärarstöd är vår förhoppning att du skall klara detta med glans.

För att genomföra kursen måste du ha den bok som lärarna i filmerna hänvisar till.
- Matematik 2000, Kurs A Grundbok -
(Natur och kultur)
Avsnitten i boken motsvarar de avsnitt du ser till vänster här. Välj ett avsnitt så kommer du till nästa meny som är uppdelad i delenheter (Del 1, Del 2,...osv).

Delarna är avsnitt av kursen, ca. 6-8 minuter långa och det är meningen att du skall titta på dem i rätt ordning och följa de anvisningar som ges i filmerna.
Utnyttja nu de fördelar du har eftersom du tittar på detta i datorn d.v.s använd Word för anteckningar med equation editor som hjälp och kanske också Excel.

Lycka Till!

video